Ekonomi

Bu yıl çiftçilere ödenecek tarım destekleri açıklandı (2)

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı yetiştiricilere 4 ay ve üzeri buzağıları için 750 lira destek, 22 ilde doğan buzağılar için ise ilave 400 lira destek verilecek.

“2023 Yılında Sağlanacak Tarımsal Destekler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, ÇKS’ye kayıtlı arazilerinde kaba yem üretimi amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri yetiştiriciliği yapan üreticilere, yem bitkileri bazında, bu şartları yerine getirmeleri şartıyla destek sağlanacak. mahsulü hasat edin.

Yem bitkilerinde üretim esası, çok yıllık yem bitkilerinde dekar başına 90 lira, kuru şartlarda yetiştirilen yıllık yem bitkilerinde 60 lira, silajlık yem bitkilerinde 100 lira, yapay çayır meralarda ise 150 lira olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yeraltı suyu seviyesinin yetersiz olduğu ve su sıkıntısının olduğu tespit edilen havzalarda yem bezelyesi, fiğ, macar fiğ, fiğ ve fiğ yem bitkisi takviyesine ilave yüzde 50 oranında destek verilecek. Bu yıl mürdüm mahsulleri ekildi.

Hayvancılık destekleri

Hayvancılık alanında, bu yıl aşıları tamamlanan 4 ay ve üzeri buzağılara hayvan başına 750 lira, ilk buzağılama yaşında olan inek buzağılarına ise 300 lira ek destek sağlanacak. en fazla 960 gün veya son iki buzağılama arasındaki süre en fazla 600 gündür.

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’da doğan buzağılara ilave 400 lira ödenecek.

Bakanlıkça belirlenecek birim fiyat ve şartlar doğrultusunda soyağacı ve genomik değerleme konusunda ilave destek sağlanacak. Suni tohumlamadan doğan buzağılara 450 lira ek destek verilecek.

Döl Kontrol Protokolü kapsamında boğalardan suni tohumlama sonucu doğan buzağılara 200 lira ek destek ödenecek.

Buzağı desteği şartını sağlayanlara, buzağı başına 20 başa kadar tam ödeme birimi büyüklüğü, 21-100 baş için yüzde 75, 101-500 baş için yüzde 50 ödeme yapılacak.

30 bin lira çoban desteği ödenecek

Dişi mandalara 1000 lira, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalara ilave 600 lira, planlı aşılarını yaptırmak kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara 1000 lira, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalara ilave 600 lira destek verilecek. soy kütüğü ve suni tohumlamadan doğan malaklara ilave 1000 lira verilecek.

50 düveye (manda dahil) kadar alımlarda, Bakanlıkça belirlenecek düve fiyatının yüzde 30’u, yurt içinde doğmuş ve hastalıksız yerlerden temin edilen düvelerin yüzde 50’si tutarında destekleme ödemesi yapılacak. işletmelere ve düve merkezlerine veya genomik testi yapılmış olanlara ödeme yapılacaktır.

Hastalıktan ari işletme belgesine sahip işletmelerin yetiştiricilerine, Bakanlıkça belirlenecek kriterleri karşılayan tüm büyükbaş hayvanları için 1200 lira destek verilecek. Ücretsiz büyükbaş hayvan başına ödeme, 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için ise yüzde 50 oranında ödenecek. Ayrıca Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip işletmelerde serbest işletme desteği alan tüm büyükbaş hayvanlara 200 lira ek destek verilecek.

Yurt içinde doğmuş ve besi dönemini tamamlamış, mevzuata uygun olarak mezbahalarda kesilen erkek sığırlarını (manda dahil) Bakanlığın Hayvancılık Bilgi Sistemine (HBS) kayıtlı yetiştiricilere hayvan başına 1-200 baş ücret verilecek. (200 baş dahil) Bakanlıkça cins ve ilaç bazında belirlenecek karkas tartım kriterini karşılayanlar. 500 lira destek ücreti ödenecek.

Küçükbaş hayvan desteğinde, 100 ve daha fazla damızlık koyun ve keçisi olan işletme veya çobanlara çoban istihdamı desteği 30 bin lira olarak ödenecek.

Damızlık koyun-keçisi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilere, Bakanlık kayıt sistemlerinde kayıtlı yetiştirici koyun ve keçi başına 100 lira, tiftik keçisi yetiştiricisi başına 40 lira, göçebe yetiştiricilere ise yetiştirici başına 4 lira ek ödeme yapılacak. Koyun keçisi. Ayrıca 16 Ağustos 2021 ile 15 Ağustos 2022 tarihleri ​​arasında doğan, Bakanlık sistemlerinde kayıtlı yetiştirici koyun ve keçilere 200 lira ilave sürü yenileme desteği verilecek.

Bakanlık yetiştirme programlarından veya Bakanlıkça kurulan koç-keçisi merkezlerindeki yetiştirme programlarından yetiştirilen damızlık koç-keçileri belirlenen kurallara uygun olarak satın alanlara 2000 lira destek verilecek.

İpekböceği ve tiftik yetiştiricilerine destek

Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) ile birliğe bağlı kooperatiflere, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine veya Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesislerine üretici makbuzu karşılığında satış yapan üreticilere oğlak tiftiğinin kilogramı başına 140 lira Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) Bilgi Tabanına kaydedilerek, alım satım sözleşmesi ile ana tiftiğin kilogramı başına 120 lira, ikincil tiftiğin kilogramı başına 50 lira, tiftik için ayrıca 20 lira ödeme yapılacak.

İpekböceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ne (Kozabirlik) kutu başına 450 lira, ürettikleri yaş ipekböceği kozalarını Kozabirlik/kooperatif veya faaliyet alanı tüzel kişiliği haiz işletmelere satan yetiştiricilere kilogram başına 350 lira dağıtıldı. Faaliyet alanı kozalardan ipek eğirme ve süreçtir. Lirası ödenecek.

Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı üreticiler ile üretici/yetiştirici örgütü üyelerine, aldıkları damızlık ana arı üreticilerinden kovan başına 60 lira, üye olmayanlara 40 lira, satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 200 lira verilecek. Bakanlıktan üretim izni.

Bakanlıkça programlanan aşılama uygulamaları sonrasında ortaya çıkan atıklar için hayvan sahiplerine büyükbaş hayvan atıklarına 3 bin lira, küçük hayvan atıklarına ise 500 lira atık ödeneği verilecek. Hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında uygulayıcılara Bakanlığın belirlediği programlı aşı ve etiket uygulamaları için büyükbaş hayvan başına 4 lira, koyun ve keçilerde ise büyükbaş hayvan başına 4 lira ödeme yapılacak. Kişi başına 3 lira destek ödemesi yapılacak.

balıkçılık destekler

Su ürünleri desteği kapsamında yıllık 50 ton kapasiteli alabalık çiftliklerine 350 bin kilograma kadar üretim için kilogram başına 1 lira, 50 bin kilograma kadar üretim için kilogram başına 1,5 lira hibe verilecek. Yeni nesillere 3 lira, kapalı sistem üretime 2 lira, kilogramın üzerindeki alabalık ve sazan yetiştiriciliğine 1,5 lira, midyeye kilogram başına 1 lira destek verilecek.

10 bine kadar kuluçkahane alabalık desteği balık başına 60 lira, toprak havuzlarda balık yetiştiriciliği için ise 30 bin kilogram olmak üzere kilogram başına 2 lira verilecek.

Bakanlık tarafından hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi kapsamında hayata geçirilen projelerde yetiştiricilere büyükbaş hayvan muhafazası için hayvan başına 1600 lira, koyun muhafazası için hayvan başına 240 lira, hassas sığır muhafazası için hayvan başına 3 bin lira, Hassas koyun muhafazasına 1500 lira, arı muhafazasına kovan başına 200 lira, ipekböceği muhafazasına kilogram başına 450 lira, yetiştirme programında koyun, keçi ve yavruları için hayvan başına 300 lira, elit sürüde hayvan başına 300 lira, 160 lira taban sürüsü için, manda yetiştiriciliği için hayvan başına 4 bin lira, yıl içinde doğum yapan boğa ve ana manda, yıl içinde doğum yapmayanlar için hayvan başına 4 bin lira. Damızlık manda için hayvan başına 2 bin 500 lira, kamu elinde yerli boğa ve ana sığır yetiştiriciliği için 4 bin lira, damızlık için seçilen yerli sığır (düve/tosun) hayvan başına 3 bin 250 lira, hayvan başına 3 bin 250 lira damızlık için seçilen manda (düve/tosun) hayvanı. Damızlık erkek ekipman (koç-keçi) için 3 bin 250 lira, elit sürü için hayvan başına 700 lira, temel sürü için ise 400 lira sağlanacak.

Sertifikalı patates tohumu kullananlara 260 lira destek

Yerli sertifikalı tohum kullanım takviyesi kapsamında arpa, buğday, çavdar, çeltik, tritikale, yulafta 65 lira, aspirde 15 lira, fiğ, korunga, soya fasulyesi, yem bezelyesinde 58 lira, kolzada (kanola) 40 lira, Dekar başına kurusu 65 lira. Fasulye ve mercimek için 78 lira, nohut için 65 lira, patates için 260 lira, susam için 10 lira, yer fıstığı için 45 lira, yonca için 78 lira, yağlı ayçiçeği için 135 lira ödenecek.

Sertifikalı fide/fidan kullanım desteği, antep fıstığı, ceviz, badem, yaban mersini ve aronia için 800 lira, asma ve diğer meyve türleri (nar ve muz hariç) için 600 lira, sertifikalı çilek fideleri için dekar başına 800 lira olarak uygulanacaktır.

Yurt içinde sertifikalı tohum üretimi yapan ÇKS’ye kayıtlı yetkili tohum kuruluşlarına, ürettikleri çeşitli sertifikalı tohumlar ile bu yıl ürettikleri orijinal/temel ve üst düzey tohumlar için türüne göre kilogramı 0,1-4 lira yerli sertifikalı tohum üretimi ve bunları belgelendirip yurt içinde satıyoruz. destek ödemesi yapılacaktır.

Destek, sertifikalı aşılı fidan başına 0,5 lira, aşısız fidan başına ise 0,25 lira olacak.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi uygulamasına 69 ilde devam edilecek ve geçen yıl kayıt yaptıran 6 bin işletmeye işletme başına 1000 lira ödeme yapılacak.

Tarımsal yayım ve danışmanlık takviyesi olarak, Bakanlıkça yetkilendirilen ve tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veren ücretsiz tarım danışmanları ile ziraat odaları ve üretici örgütlerindeki en fazla 5 tarım danışmanı dahil istihdam edilen her bir tarım danışmanına 144 bin lira ödeme yapılacak. Ödemeler 12 aylık hizmet sunumuna bağlı olarak iki eşit dilimde yapılacaktır.

Söz konusu karar, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

Kararı Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

(Bitti)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort